CCD

Činnost CCD skupiny je v posledních ročnících soustředěna na fotometrii proměnných hvězd, astrometrii a fotometrii malých těles sluneční soustavy a také spektroskopii jasnějších hvězd. Citlivé čipy CCD kamer je možné využít i k pořizování hezkých astrofotografií. Chcete-li se dozvědět něco nového o zpracování a analýze dat použitelných v profesionální astronomii a nebojíte se náročnějších pozorování, rádi Vás v CCD skupině uvidíme.

V minulých letech jsme se zaměřili především na pozorování excentrických zákrytových dvojhvězd a také několika pulsujících proměnných hvězd. To, že proměnné hvězdy nejsou ve vesmíru nijak výjimečné, dokazuje například naše pozorování několika zákrytových i fyzických proměnných hvězd v průběhu jedné noci (obr. 1), více ZDE.

Úpický proměnný vesmír
Obr. 1 – Úpický proměnný vesmír.

Na základě měření jasnosti členů otevřené hvězdokupy M 34 se nám podařilo přibližně určit její stáří a vzdálenost (obr. 2), více ZDE.

Barevný diagram hvězdokupy M34 s vyznačenými izochronami pro různé stáří hvězdokupy.
Obr. 2 – Barevný diagram hvězdokupy M34 s vyznačenými izochronami pro různé stáří hvězdokupy (např. 108.1 let).

Mezi úspěchy pozorovatelů v CCD skupině v roce 2013 patří také šest objevů nových proměnných hvězd (tab. 1), kterým bylo přiřazeno katalogové označení v českém katalogu CzeV, více ZDE.

Tab. 1 – Proměnné hvězdy objevené pozorovateli CCD skupiny v roce 2013.
Tab. 1 – Proměnné hvězdy objevené pozorovateli CCD skupiny v roce 2013.

Kromě fotometrických měření se na expedici občas pustíme i do astrometrie komet a asteroidů. Tato měření jsou mimořádně důležitá pro zpřesňování drah těchto těles a případné vyloučení možnosti jejich srážky s naší planetou. Více ZDE.

V roce 2014 jsme měli na expedici také k dispozici spektrograf, zapůjčený od pana Zahájského. Na obrázku 3 je spektrum Slunce s identifikací některých spektrálních čar. Některá další spektra jasných hvězd severní oblohy si můžete prohlédnout ZDE. 

Obr. 3 - Spektrum Slunce s identifikací spektrálních čar
Obr. 3 – Spektrum Slunce s identifikací spektrálních čar.

Naše skupina je aktivní i během zatažených nocí, neboť máme přístup ke vzdáleně ovládanému dalekohledu Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti, který je umístěn ve Valašském Meziříčí. Zájemci budou zasvěceni do pozorování i s tímto dalekohledem a budou si moci napozorovat zajímavý objekt dle svého výběru.

CCD skupina je určena pokročilým pozorovatelům, kteří již mají zvládnuté základy astronomie, dobrou orientaci na obloze, průměrné znalosti počítačové techniky a konstrukce dalekohledů. Základní povědomí o využití CCD techniky je výhodou. Svým rozsahem a přístupem je vhodná především pro vážné zájemce o studium astronomie a astrofyziky či studenty v prvních ročnících bakalářského studia, ale také pro zkušenější astrofotografy, kteří by rádi své CCD snímky propůjčili vědeckému zkoumání.

Od roku 2014 se na Vás jako vedoucí CCD skupiny těší Jakub a Katka.

 

 

Mgr. Ing. Jakub Juryšek (*1989 v Ostravě), je doktorský student MFF UK a v rámci své disertační práce se na FZU AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v současné době zabývá rekonstrukcí spršek generovaných v zemské atmosféře vysokoenergetickým gama zářením z vesmíru pro právě budovanou observatoř Čerenkov Telescope Array (CTA), která bude po dokončení nejvýkonější observatoří svého druhu na planetě a umožní nám například detailně porozumět fyzikálním procesům v extremních prostředích okolí černých děr v aktivních galaxiích. Kromě toho se také aktuálně věnuje fotometrii prováděné dalekohledy FRAM v rámci atmosférických kalibrací CTA a Observatoře Pierra Augera. Jeho vášeň pro astronomii v něm probudila první fotometrická měření v letech 2011-2012 na tehdejší Hvězdárně a Planetáriu Johanna Palisy v Ostravě. Vystudoval astrofyziku na Slezské univerzitě v Opavě a současně biomedicínské inženýrství na VŠB v Ostravě. Spolu s Opavskými kolegy se krátce věnoval studiu oscilací akrečních disků okolo neutronových hvězd a později v rámci magisterského studia astronomie a astrofyziky na MFF UK se zabýval zákrytovými dvojhvězdami se změnou sklonu oběžné roviny. Od roku 2014 je členem výkonného výboru Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a organizačního týmu každoroční Astronomické expedice v Úpici.

Mgr. Kateřina Hoňková (*1989 v Ostravě) se začala věnovat astronomii na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě. Po několikaletých zkušenostech s pozorováním zákrytových dvojhvězd a fyzických hvězd typu Mira Ceti na tamní hvězdárně svou pozornost upřela zejména na zpracovávání fotometrických dat z robotického dalekohledu FRAM umístěného v Argentině. V současné době provází pozorováním pro veřejnost na ostravské hvězdárně, je členkou výkonného výboru Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a jako vedoucí CCD skupiny na každoroční Astronomické expedici v Úpici se podílí na praktické výuce pozorování pro zájemce o studium proměnných hvězd. Profesně se zabývá výzkumem na pomezí oborů genetické toxikologie a molekulární biologie v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze.