Podporují nás

POŘADATEL

Děkujeme za dlouholetou propagaci expedice, pořádání a zastřešení celé akce.

POŘADATEL

Logo SPHE

Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti je od roku 2020 jedním z pořadatelů Astronomické expedice. Děkujeme.

SPOLUPOŘADATEL

Díky zapůjčeným CCD kamerám Fyzikálního ústavu AV ČR můžeme v rámci expedice úspěšně provádět vědecká měření. Někteří zaměstnanci k nám také jezdí jako přednášející nebo jako vedoucí.

Vřele děkujeme za poskytnutí techniky a personální výpomoc.

Díky zapůjčené pozorovací technice z Planetária Ostrava můžeme pro účastníky expedice zajistit pozorování a měření moderní technikou a postupy.

Nejen díky zapůjčené pozorovací technice z Masarykovy univerzity v Brně, ale i šikovným mladým absolventům, můžeme pro účastníky expedice zajistit kvalitní a pestrý program.

Díky zapůjčené pozorovací technice ze společnosti SUPRA Praha můžeme pro účastníky expedice zajistit pozorování a měření nejmodernější technikou.

Děkujeme za inspirující experimenty a plno zábavy při společných aktivitách.

Díky zapůjčené pozorovací technice ze společnosti Moravské přístroje a.s. můžeme pro účastníky expedice zajistit možnost pozorování a měření nejmodernějšími postupy.

Děkujeme za zapůjčení prostředků na svoz pozorovací techniky.

Děkujeme za zapůjčení školních lavic a židlí!

Každý rok se zvyšující úroveň technického zázemí Expedice by nebyla možná bez laskavé spolupráce astroamatérů z celé České republiky. Ke kvalitě Expedice zapůjčením či darováním techniky významně přispěli:

Josef Vrba, prof. Plášil, Jirka Los, Lukáš Kalista,Vojtěch Miler, Jan Pátek, Kamil Fryš, Petr Skala, Martin Vašek, Míla Moudrá, Pepa Laub, Vašek Čejka, Zbyšek Prágr