Měsíčňané

Jak již název skupiny napovídá, hlavním objektem zájmu Měsíční skupiny je náš nejbližší souputník, Měsíc.

Skupina je určena zkušenějším pozorovatelům, ale i zdatnější nováčci jsou vítáni. Během pozorování se naučíme orientovat na měsíčním povrchu, naučíme se poznávat nejvýznamnější povrchové útvary. Prohlédneme si měsíční moře, ale projdeme se i po měsíční pevnině. Astronomická expedice je sice pořádána v době novu, aby svit snad nejzajímavějšího objektu na obloze netrápil ostatní pozorovatele jiných, vzdálenějších vesmírných objektů. To nám ale nebude bránit v tom, abychom na začátku Expedice mohli spatřit takové skvosty jako je například kráter Aristarchus se Schröterovým údolím, kudy si před dávnými časy razila cestu žhavá láva. Po novu se můžeme těšit na dvojici kráterů Messier, nebo trojici kráterů Ptolemaeus, Alphonsus a Arzachel. Pohled na tuto trojici kráterů nikdy nezklame. Kráter Alphonsus však zaujme i po přechodu terminátoru (tak se nazývá hranice mezi osvětlenou a neosvětlenou částí měsíčního povrchu, právě na ní se odehrává to nejkrásnější světelné divadlo). Po obvodu dna je možné pozorovat nenápadné tmavé skvrnky. Jedná se o sopečný materiál vyvržený v minulosti během sopečných erupcí.

Velice pěkně je pozorovatelná zlomová struktura Rupes Recta neboli Přímý zlom. Protíná Moře oblaků téměř severojižním směrem. Později je čas zamířit dalekohled na oblast nad Mořem dešťů, přesněji na kráter Plato. Jedná se o kráter o průměru 100 km a co je zajímavé, celé jeho dno je zalito tmavou bazaltovou lávou. Na jeho dně tedy nepozorujeme typické struktury jako je například středový vrcholek. Mohlo by se tedy zdát, že pohled na tento kráter je nudný, ale opak je pravdou. Díky jeho hladkému povrchu vytvářejí stíny vržené nerovnostmi na okrajích valů zajímavé tvary, které se mění během hodin. Nemusíte mít strach, že byste se během novu nudili.

V době, kdy Měsíc není pozorovatelný, zamíříme dalekohledy i na vzdálenější objekty, planetky a planety naší Sluneční soustavy. Pokud by vám ani to nestačilo, můžete se podívat i hlouběji do tajů hvězdného nebe a pozorovat mlhoviny, hvězdokupy nebo galaxie.